مشاوره خانواده و روانشناسی - محبوبه فنايي

محبوبه فنايي

محبوبه فنايي

 رواندرمانگر و مشاور خانواده-

عضو سازمان روانشناسى و مشاوره ايران
دارنده گواهينامه درمان استرس و اضطراب (تنيدگى زدايي)
دارنده مدرك تخصصى كار با كودكان زير ٧ سال از سارمان بهزيستى كشور
برگزاركننده كارگاههاى سلامت خانواده رير نظر شهردارى استان تهران
مدرس برگزارى كارگاههاى تربيت جنسى كودكان و نوجوانان
عضو انجمن  مدرسين خانه بزرگان ايران
دارنده  مدرك بين المللى ايروبيك و ريلكسيشن از فدراسيون
داراى مدرك  حركات اصلاحى  با دستگاه جهت بيماريهاى روانتنى
عضو انجمن ورزش وسلامت خانواده ايرانيان
درمانها با رويكرد تحليل رفتار .شناختى و رفتارى.تعهد و پذيرش طرحواره در مانى
عضو انجمن تكنولوژى فكر
همكارى با كنگره ٦٠ ايران جهت خانواده درمانى
عضو انجمن اتاق فكر ايران
موفق به دريافت گواهينامه طرحواره درمانى از دكتر پاورل كاسيانيك ودكتر النارومالوا
مدرس تغيير سبك زندگى
موفق به در يافت گواهينامه اموزش استفاده از فضاى مجازى وتاثير ان در زندگى نوجوانان و خانواده از دانشگاه شهيد بهشتى
دارنده گوا
همكارى با روانشناسان مركز پياژه زير نظر سازمان روانشناسى وروانشناسان مركز اواى مهر زير نظر بهزيستى
درمان تخصصى وسواس،  افسردگى كودك و نوجوان خانواده و زوج اختلالات گفتارى و لكنت  وتيك

 

کلمات کليدي :

نام :*
رايانامه:
متن نظر:*
تصوير امنيتي:*